המסר של השבוע 

ציטוטים

השייח' ראאד סלאח
מצטט מהקוראן
בהקשר פוליטי.
הוא נעצר.

הרב שמואל אליהו
מצטט מהתורה
בהקשר פוליטי.
הוא מקבל משכורת
מקופת המדינה.

פורסם ב"הארץ", 18/08/17