המסר של השבוע 

אסור להצטלם

בית הדין הצבאי
קבע חד-משמעית:
אסור להרוג
את מי שאינו
מהווה איום.

(ובמיוחד, רצוי
לא לעשות את זה
בפני מצלמות.)

פורסם ב"הארץ", 04/08/17