המסר של השבוע 

הממשלה נגד החברה

שרת התרבות
נלחמת בזמרים.
שר החינוך
נלחם במרצים.
שרת המשפטים
נלחמת בשופטים.

בקיצור:
ממשלת ישראל
נלחמת נגד
החברה הישראלית.

פורסם ב"הארץ", 16/06/17