המסר של השבוע 

שתי שגרירויות בשתי מדינות

שגרירות ארה"ב
במדינת ישראל –
בירושלים המערבית,
בירת ישראל.

שגרירות ארה"ב
במדינת פלסטין –
בירושלים המזרחית,
בירת פלסטין.

שתי שגרירויות
בשתי מדינות.

פורסם ב"הארץ", 19/05/17