המסר של השבוע 

מאבדים תקווה

ב 2011- השתתף
באסל אל-אערג'
במחאה לא-אלימה
נגד הכיבוש,
ברוח מרטין לותר קינג.

השבוע פרצו
חיילים לביתו
והרגו אותו
כ"מחבל מבוקש".

פורסם ב"הארץ", 10/03/17