המסר של השבוע 

הסלמה בנגב

הריסת
אום-אל-חיראן
הבדואית
כדי לפנות מקום
לחירן היהודית
כבר עלתה
בחיי שני בני-אדם.

עם טראמפ
בבית הלבן
נוכל לצפות
להסלמה נוספת.

פורסם ב"הארץ", 20/01/17