המסר של השבוע 

חטוף ככל יכולתך

הכנסת קבעה
ברוב קולות:
מותר ליהודים
לקחת לעצמם
מה ששייך לערבים.

אז למה שלא
יקח כל אחד לעצמו
כל מה שירצה?
הכנסת תחוקק לו
חוק הסדרה.

פורסם ב"הארץ", 09/12/16