המסר של השבוע 

הוכחה

שוב, דקירות.
שוב, "ניטרול".
שוב הוכחה
שהפלסטינים
אינם רוצים
לחיות תחת כיבוש.

האם הצליח
הצבא הבריטי
לפני 70 שנה
לדכא את
"גל הטרור"
העברי?

פורסם ב"הארץ", 23/09/16