המסר של השבוע 

פחות מזה לא יעזור

רק
ועדת-חקירה ממלכתית,
בלתי-תלויה בממשלה,
המוסמכת לחקור את
כל המעורבים -
מנתניהו וברק
עד אחרון חיילי השייטת -
תוכל לשכנע את הציבור
הישראלי והעולמי.

לכן
הגיש "גוש שלום"
עתירה לבג"ץ
לפרק את ועדת טירקל
ולמנות ועדה ממלכתית.

פורסם ב"הארץ" ביוני במאי, 2010

עזרו לנו במימון הפעולות והמודעות. צ'קים לפקודת גוש שלום, ת"ד 3322, תל-אביב 61033