המסר של השבוע 

דמעות תנין

מי שמדכאים מיליוני פלסטינים
זה 42 שנה -
ממש מתלהבים מלוחמי החופש
- באיראן.

מי שדחו את תוצאות הבחירות
אצל הפלסטינים -
מזועזעים מעיוות רצון העם
- באיראן.

מי שיורים והורגים
מפגינים פלסטיניים
בוואדי ערה, בבילעין ובנעילין-
מתחלחלים מהירי במפגינים
- באיראן.

פורסם ב"הארץ", 26 ביוני, 2009