הודעות לעיתונות 

בדואים יגישו תביעת נזיקין נגד הממשלה שהרסה את שדותיהם / האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל


"הבדואים אינם פולשים - השמדת 5000 דונם שדות היתה בלתי חוקית מכל וכל"

בעצת עורכי דינם, מתכוונים תושבים בדואים משבט אל-עוקבי ושבטים נוספים להגיש תביעות נזיקין בסכומים גדולים נגד הממשלה, אשר החריבה וחרשה את שדותיהם. התושבים אומרים כי פעולת הממשלה היתה בלתי חוקית מכל וכל והיא מהווה התנכלות חמורה של הממשלה לאזרחיה.

"הבדואים אינם פולשים. הם חקלאים שלווים, אזרחי מדינת ישראל מראשית הקמתה, אשר עיבדו אדמות שלגביהן יש להם את כל המסמכים הדרושים, בנוסף לתביעות בעלות שהוגשו למשרד המשפטים כבר לפני קרוב לארבעים שנה" אומר נורי אלעוקבי, יו"ר האגודה להגנה על זכויות הבדואים.

מה שקרה השבוע הוא שהמדינה "התארגנה" נגד אזרחיה הבדואים בכוונה להחריב את החקלאות שלהם על אדמתם. כך היא החריבה כחמשת אלפים דונם השייכים למשפחות אלעוקבי, אל-טורי, אבו מדיגם ואבו סיאם.

המדינה, מנהל מקרקעי ישראל, אנשי "הסיירת הירוקה" בליווי של שוטרים כחולים, שוטרי משמר הגבול וחיילים על ציודם ונשקם כולל סוסים ומסוקים באו לשמור על קבלני הרס עם ציוד "חקלאי" שהובא למקום לא כדי לנטוע אלא כדי להחריב ולהרוס את החקלאות של האזרחים הבדואים.

פעולה זאת היא בלתי חוקית מכל וכל. גם לפי תיקון החוק הרע והקשה שעבר לאחרונה בכנסת, "חוק סילוק הפולשים" אשר כל מטרתו לנשל ולסלק את האזרחים הבדואים מאדמתם ורכושם,

חייבת הממשלה להודיע מראש על כוונתה לפגוע בשדות ולתת למי שעלול להיפגע אפשרות לערער. אך הממשלה התעלמה בעזות מצח מדרישה זו, ושלחה צבא ומשטרה לפלוש לאדמות הבדואים ולהרוס את רכושם.

אין בכוונת הבדואים לעבור לסדר היום על הפשע החמור הזה של החרבת החקלאות. אנו נדרוש מבית המשפט את מלוא הפיצויים על הנזקים שגרמו לנו רשויות המדינה.

כמובן, נעמוד על זכותנו להחזיק ולעבד את אדמתנו רכושנו.

לפרטים: נורי אלעוקבי, יו"ר האגודה 054-54465556