היומן של קאוטר סאלאם 

גיהנום תוצרת ישראל (30/6/02)

יומנה של קאוטר סלאם

נשיא המנהל האזרחי, האלוף דב צדיקה, הבטיח לעזור לי, לתת לי אישור לטוס דרך נמל התעופה בן-גוריון, אבל אולי זה יקח לו שנה שלמה עד שיעמוד במילתו ובהבטחתו!!

מאז ה-13 ביוני 2002, ועד היום, ה-30 ביוני,2002 , מר צדיקה ממשיך לחזור על אותן מילים, ה"משטרה", ה"מודיעין", מחפשים אחריך!!

היום טילפנתי למפקדה המשטרתית בחברון, דיברתי עם מר שלמה אפרתי, ממחלקת החקירות, שאלתי אותו אם המשטרה באמת מחפשת אותי או לא?? נדהמתי כשהם שאלו אותי "מי סיפר לך את השקרים האלה", את לא מבוקשת מצידנו!!

העברתי את התגובה הזו לאלוף דב צדקה, אבל הוא אמר שיקח לו זמן לבדוק את זה!!

מגרמניה, מר לודוויג טאלמר, פיקסס ב-30 ביוני 2002, בקשה דחופה לאלוף עמוס גלעד, לאשר לי גישה לשדה התעופה בן-גוריון. מר ראמין דאראקאשאני מוינה שלח עוד בקשה לשגרירות שלו בתל-אביב לאותה מטרה!!

התאחדות העיתונאים הבינלאומית באירופה התחילה לעסוק באותו נושא!! ואחר כך העיתונות תכתוב על זה.

זו היא ישראל, ששולטת באויר אותו אנו נושמים, מסיבות בטחוניות!! כלומר, בגלל הכיבוש!!