היומן של קאוטר סאלאם 

גיהנום תוצרת ישראל (18/6/02)

יומנה של קאוטר סלאם

היום הרג מתאבד מתפוצץ 18 ישראלים, ואולי הלילה יהרגו כוחות צה"ל 20 פלסטינים!! ברגע בו אנו ממשיכים לחיות במעגל הטראגי של דם ונקמה, ברגע בו אנו ממשיכים להכחיש את זכויותיהם של האחרים, זה הרגע בואנו ממשיכים לאבד דם של חפים מפשע.

קשה לשכנע את המנהיגים הפוליטיים להפסיק את ה"מלחמה"!!

קשה לתת למישהו לב אנושי!!

קשה לשלח חזון במקום טילים!!

קשה להשיג "אהבה" במקום "שנאה", "סליחה" במקום "נקמה", "שלום" במקום "מלחמה", "צדק" במקום "אי-צדק"!!

קשה לפתוח בית-ספר לזכויות אדם באמצע היער!!

קשה ללמד "עקרונות" ו"ערכים" לאלה שאיבדו את ה"מוסר"!!