היומן של קאוטר סאלאם 

הקלטות של חיילים ומתנחלות ליד ביתה של קאוטר

קראו את היומן של סלאם קאוטר