המסר של השבוע 

הנושא שיקבע את העתיד

האם מערכת הבחירות השלישית
תעסוק בשלום ושטחים,
התנחלויות ופלסטינים?

קרוב לודאי שלא.
הפוליטיקאים יקפידו גם הפעם
להתרחק מהנושא שיקבע
את העתיד של כולנו.

הנושא שיקבע את העתיד