המסר של השבוע 

עובדות מובנות מאליהן

"ארה"ב היא מדינת כל אזרחיה".
"בריטניה היא מדינת כל אזרחיה".
"צרפת היא מדינת כל אזרחיה".
מה? בכל הארצות האלה יש
מישהי כמו רותם סלע?
אין צורך. בארצות האלה
אין מי שיחלוק על
עובדות מובנות מאליהן.

15/03/19