המסר של השבוע 

איך לא לעזור לחרם

איסור הכניסה
לישראל
לתומכי החרם
מסייע לתנועת
החרם בעולם.

איך למנוע מאנשים
להחרים את ישראל?
לשנות באופן מהותי
את מדיניות הממשלה!

פורסם ב"הארץ", 17/03/17