הודעות לעיתונות 

באנו חושך לגרש - נתניהו התפטר!


אנו ממשיכים להפגין ליד קריית הממשלה בתל אביב פינת הרחובות קפלן בגין. מצפים לכם ביום ב' 16.1 בין השעות 9.00-13.00 ( כל אחד/ת לפי יכולתו/ה)

בימים אלה יותר מבימים עברו, הציבור חייב להביע בנחרצות דעתו על המתרחש כאן. חובה עלינו להתגייס. כמו כן, נבקש מכל מי שנקעה נפשו, "להדליק אור קטן" ע"י שליחת מיילים ופקסים ללשכת ראש הממשלה, ולכתוב: " נתניהו התפטר לא רוצים בך יותר".

הפציצו את הלישכה. שליחה מסיבית של מאות מיילים ופקסים אמורה לעשות הד ציבורי ותקשורתי (כמובן אם תהיה מסה גדולה של שולחים) bnetanyahu@knesset.gov.il פקס 02-6703398 ו 02-6496659

בבקשה עשו זאת בהקדם, אל נא תדחו. אל תעליבו, אל תנאצו. אין צורך להעליב את נתניהו - רק לדרוש בתוקף שיתפטר.

הצטרפו והפיצו. ללחץ הציבורי יש חשיבות רבה, זה עובד! בנימין נתניהו צריך ללכת. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן.

בהצלחה ישי 052-6609828