הודעות לעיתונות 

"ועדות הקבלה" אינן מקובלות


אם יתקבל חוק "ועדות הקבלה" הגזעני נעתור לבג"צ

מהות החוק נחשפת במינוי נציג הסוכנות היהודית לועדת הערר האמורה להגן ערבים בפני אפליה – החתול מופקד לשמור על השמנת

הצוות המשפטי של תנועת גוש שלום החל בהכנת עתירה שתוגש לבג"צ אם אמנם תאשר הכנסת את חוק "ועדות הקבלה" הגזעני והחוק המביש הזה יכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. מטרת החוק ברורה ושקופה: להעניק בסיס חוקי מחודש להקמת ישובים ליהודים בלבד ולחסום את הכניסה אליהם לערבים, ובכך לעקוף את קביעת בית המשפט שאסר על אפליית ערבים. החוק מדבר במלים צבועות חלקלקות על "שמירת המרקם החברתי" אך מטרתו נחשפת בסעיף האומר כי מועמד שועדת הקבלה סירבה לקבלו לישוב יוכל לעתור בפני ועדת ערר בה ישב נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל – כלומר, החתול ישמור על השמנת והגוף שמטרתו המוצהרת לעודד התיישבות של יהודים ושלהם בלבד הוא אשר בפניו אמורים ערבים להתלונן על אפליה.

נוסח הצעת החוק

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1740.rtf

אזכור הסוכנות היהודית מופיע בסעיף " ערר על החלטות ועדת הקבלה"

לפרטים: אדם קלר, דובר גוש שלום 054-2340749