הודעות לעיתונות 

עוד שנה של מוות, פגיעות ופציעות באתרי הבניין


חד"ש עוד שנה חלפה עוד שנה של מוות, פגיעות ופציעות באתרי הבניין עוד שנה שבה רווחי קבלנים חשובים יותר מחיים עוד שנה של רשלנות פושעת מצד קבלנים והתעלמות פושעת מצד הממשלה וזרועותיה - בישראל ובהתנחלויות בשטחים הכבושים ביום חמישי, 23.2.23, בשעה 18:00, נקיים בכיכר הבימה עצרת לזכר 46 חללי תאונות הבניין מאז תחילת 2022, לרפואת הפצועים, ונדרוש לשים קץ למדיניות ההפקרות וההזנחה

https://www.facebook.com/events/2259954557546521?ref=newsfeed