הודעות לעיתונות 

עשרים ארגוני חברה אזרחית ישראלים נגד גירוש HRW מישראל: את הכיבוש אי אפשר להחביא


ארגוני החברה האזרחית - קראת הדיון שיתקיים היום בבג״צ בשעה 9:00 בבוקר בערעור של ארגוןHRW על כוונת ישראל לגרש את נציגו בארץ, עומר שאקר, מפרסמים הבוקר 20 ארגוני חברה אזרחית מישראל הצהרה משותפת של סולידריות עם HRW, עם שאקר ומחאה על הכוונה לגרשו:

״מתוך הזדהות ותמיכה בעמיתנו בארגון Human Rights Watch ובנציגם בארץ ובשטחים הכבושים עומר שאקר, אנו מוחים על כוונת ישראל לגרשו, שתידון מחר בבית המשפט העליון. ישראל מבקשת למנוע מאזרחיה ומהעולם לראות ולדעת איך היא נוהגת ומה היא עושה, אך את הכיבוש אי אפשר – ולא יהיה אפשר – להחביא. סגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות האדם ובפני פעילים, וצעדים אחרים שנוקטת ממשלת ישראל נגד ארגונים המבקרים את מדיניותה, לא ירתיעו אותנו ואת עמיתינו ברחבי העולם מהמשך חשיפת הפרת זכויות האדם בשטחים ומאבק בהן – עד לסיום הכיבוש.״

לקראת הדיון שיתקיים היום בבג״צ בשעה 9:00 בבוקר בערעור של ארגוןHRW על כוונת ישראל לגרש את נציגו בארץ, עומר שאקר, מפרסמים הבוקר 20 ארגוני חברה אזרחית מישראל הצהרה משותפת של סולידריות עם HRW, עם שאקר ומחאה על הכוונה לגרשו:

״מתוך הזדהות ותמיכה בעמיתנו בארגון Human Rights Watch ובנציגם בארץ ובשטחים הכבושים עומר שאקר, אנו מוחים על כוונת ישראל לגרשו, שתידון מחר בבית המשפט העליון. ישראל מבקשת למנוע מאזרחיה ומהעולם לראות ולדעת איך היא נוהגת ומה היא עושה, אך את הכיבוש אי אפשר – ולא יהיה אפשר – להחביא. סגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות האדם ובפני פעילים, וצעדים אחרים שנוקטת ממשלת ישראל נגד ארגונים המבקרים את מדיניותה, לא ירתיעו אותנו ואת עמיתינו ברחבי העולם מהמשך חשיפת הפרת זכויות האדם בשטחים ומאבק בהן – עד לסיום הכיבוש.״

רשימת הארגונים: במקום, בצלם, גישה, האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, הקרן למגיני זכויות אדם, זזים – קהילה פועלת, יש דין, סיכוי, עדאלה, עומדים ביחד, עיר עמים, עמק שווה, עקבות: המכון לחקר הסכסוך, קואליציית נשים לשלום, רופאים לזכויות אדם, שוברים שתיקה, שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם, שלום עכשיו