הודעות לעיתונות 

עצומה: מרד מרצים וסטודנטים - נגד קוד כשר ונגד הכיבוש!


שר החינוך רוצה לפגוע בחופש הביטוי של האקדמאים האומרים "לא לכיבוש", ומתוך כך נולד קוד האימים של פרופ' כשר.

אנחנו, מרצים וסטודנטים, מגנים את הצעת קוד האימים לאקדמיה בידי אסא כשר בשליחות מנהיג מפלגת המתנחלים, נפתלי בנט. נתעלם לגמרי ממנו ונסרב לכשר ולבנט, ואנו מתנגדים למשא ומתן בעניין.

מה ששנוא עלינו, לא נעשה לחברינו. כשם שאנו דורשים את החופש שלנו, כך אנו דורשים את החופש של הפלסטינים. הדברים שנפתלי בנט זומם לעשות לנו הם אין ואפס לעומת מה שהוא מעולל לפלסטינים. ישראל מטילה על העם הפלסטיני משטר עריצות נפשע ומכוננת משטר אפרטהייד. לכיבוש הישראלי אין שום לגיטימיות, תהא החלטת החברה הכובשת אשר תהא, ואין לממשלה שום סמכות לחייב אנשים להשתתף בכיבוש.

אנו קוראים לקהילה הבינלאומית להגן על הפלסטינים מפני הכיבוש הישראלי ולכפות על ישראל להפסיק את הכיבוש. פנינו למרד מרצים וסטודנטים, מרד הן נגד קוד האימים והן נגד הכיבוש.

אפשר להכנס לכאן ולחתום

https://www.atzuma.co.il/nonkosher