הודעות לעיתונות 

מדינה הדורשת את הזכות להגן על גבולותיה צריכה להגדיר היכן הם גבולותיה


בעקבות המאורעות בגבול סוריה, אמר חבר הכנסת לשעבר אורי אבנרי:

"הצבא הפעיל היום אלימות בלתי-מידתית מול מפגינים פלסטינים בלתי חמושים ברמת הגולן, שאיננה דרושה על מנת להגן על הגבול, והובילה לשפיכות דמים מיותרת. היד הקלה על ההדק בולטת במיוחד לאור הניגוד מול הרכות שבא נוהגים במתנחלים אלימים – שאך לפני שלושה ימים תקפו חיילים ושוטרים לאור יום, השליכו בקבוקי תבערה ושרפו את מכוניתו של מפקד משטרה. אז ידעו הצבא והמשטרה לסיים אירוע חמור ביותר ללא שפיכות דמים – אך הפעם הכוונה הייתה להרתיע במחיר חיי אדם מלכתחילה, וראש הממשלה נתניהו אף התבטא כך מפורשות."

אבנרי הוסיף בעניין סוגיית ההגנה על הגבולות כי: "מדינה רשאית להגן על גבולותיה ולמנוע כניסה בלתי חוקית לתחומה; זהו חלק מהותי מריבונותה. אולם כדי להגן ביעילות על גבולותיה, צריכה המדינה קודם כל לדעת בעצמה היכן גבולותיה, ולקבל להם את הכרת הקהילה הבינלאומית – וזוהי החלטה אשר מדינת ישראל נמנעת מלקבל מזה עשרות שנים.

"מדינה אשר מסיגה את גבולם של שכניה, גוזלת את אדמתם ומקימה עליה התנחלויות תתקשה יותר ויותר להצדיק פעולות האמורות להגן על גבולותיה של ישראל עצמה. בניגוד מוחלט לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, רק גבול בינלאומי מוכר ומוסכם – כלומר, גבול המבוסס על קווי 1967 - הינו באמת גבול בר הגנה.

ראוי לציין כי ממשלת ישראל תובעת במפגיע מן הפלסטינים והערבים כולם לסמן את גבולות ישראל במפות שבבתי הספר שלהם – אך היא עצמה טרם סימנה את גבולותיה שלה במפות הנמסרות לתלמידי ישראל. ועוד אפשר להזכיר כי לפני חמש שנים הודיעה מדינת ישראל על "התנתקות מרצועת עזה" – ועדיין מי שמנסה לשוט בים אל חוף עזה עשוי להיעצר בלב ים בידי חיל הים של מדינת ישראל ולהגיע לבית משפט ישראלי להארכת מעצר בחשד "כניסה בלתי חוקית לישראל". כל אלה הם סימפטומים למחלה קשה ומסוכנת, מדינה אשר מסרבת לקבוע לעצמה גבול ובכך משאירה פתח פתוח לרווחה לצרות ובעיות מכל הכיוונים.