ארכיון מסמכים 

מה זה שמאל ישראלי? / אורי אבנרי

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2140769

נשאלתי מהו שמאל במציאות הישראלית.

חשבתי שקל לענות – אך נוכחתי לדעת שזו משימה קשה.

קל לומר מה א י נ נ ו שמאל. שמאל הוא ההיפך מפאשיזם – תורה האומרת שהלאום הוא חזות הכול, ושאין האדם אלא תא בגוף הלאומי. השמאל הוא גם ההיפך מההלכה היהודית האורתודוכסית, האומרת שאין להציל "גוי" בשבת (אם איש אינו מסתכל). השמאל הוא גם ההיפך מקומוניזם במתכונתו הסובייטית, שבו הפך האדם בורג במכונה דורסנית.

שמאל הוא הומאני. השמאל מאמין שהאדם הוא חזות הכול.

בעיני השמאל, המדינה מבוססת על ההסכמה בין כלל אזרחיה, ואין למדינה משמעות מיסטית לאומית או דתית.

בעיני השמאל, הלאום הוא מסגרת תרבותית ומדינית, המעניקה לאדם הרגשה של שייכות, לפי רצונו החופשי.

ההבדל בין "שמאל" ו"ימין" הוא בעיקרו הבדל רוחני ורגשי, שממנו נובעים ההבדלים המעשיים.

השמאליות היא השקפת-עולם המקיפה את כל תחומי החיים.

ובמציאות הישראלית:

בגלל הנסיבות המיוחדות שבהן קמה ומתקיימת המדינה, ההבדל בין שמאל לימין בישראל שונה מן ההבדל בין שמאל לימין בארצות אחרות.

בעולם הרחב מוגדרים המושגים "שמאל" ו"ימין" בעיקר על פי ההבדלים בתפיסה החברתית. בישראל הם מוגדרים קודם כל על פי היחס לשלום ולכיבוש. אין אדם יכול להיות שמאלי אם הוא תומך במשטר של כיבוש ודיכוי.

השמאל שוחר שלום. הוא רואה בלאום השני בארץ – הלאום הערבי-הפלסטיני – לאום-אח. הוא דוחה מכל וכל את הכיבוש, שהוא משטר בלתי-אנושי מטבעו.

השמאל חותר לשלום ישראלי-פלסטיני. בעיניו, השלום אינו רק מסגרת פוליטית פורמלית, אלא זהו תהליך עמוק של התפייסות היסטורית, הדורשת מכל צד להתייחס בכבוד לתרבות, למסורת, להיסטוריה ולמאווים של הצד האחר. הוא הדין לשלום הישראלי-ערבי הכולל, שיבוא בעקבותיו.

השמאל מאמין בזכותו של כל עם לחרות ולעצמאות, ועל כן הוא שואף לדו-קיום בין שני עמי הארץ, כל אחד מהם במדינה המבטאת את ישותו המדינית והתרבותית.

בעיני השמאל, תנועת ההתנחלות היא אסון מוסרי ומדיני, מאחר שמטרתה העיקרית להשתלט על כל הארץ, למנוע את השלום ולבצע טיהור אתני.

השמאל מאמין שהגבול בין שתי המדינות צריך להיות פתוח, תוך תקווה שהיחסים בין שתי המדינות יתהדקו וילכו.

השמאל רוצה שמדינת-ישראל תהיה חברה במשפחת-העמים, נאמנה לחוק הבינלאומי ושותפה מלאה במאבק למען סדר עולמי שימנע מלחמות ומלחמות-אחים, יציל את כדור-הארץ וישים קץ למחלות, לרעב, למצוקה ולבורות.

מבחינה חברתית דוגל השמאל בצדק סוציאלי ובערבות הדדית. לכל אדם הזכות להתקדם ולמצות את יכולותיו, ומתחת לכולם תהיה פרושה רשת-ביטחון, המבטיחה קיום הוגן לחלשים, לעניים, למוגבלים ולמוכי-גורל.

חברה שמאלית תהיה מבוססת על שוויון, להלכה ולמעשה, בין גברים ונשים, יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחיים, בני כל הדתות וחסרי-דת, ללא הבדל של נטייה מינית.

חברה שמאלית תבטיח לכל ילד וילדה את האפשרות לצאת לדרך חייהם בתנאים הוגנים. לכל ילד וילדה הזכות לחינוך מודרני, שוויוני ופתוח לעולם.

חברה שמאלית מתייחסת בחמלה לפליטים ולמהגרי-עבודה הנמצאים בתחומה, קולטת אותם בעבודה ומאפשרת להם תנאי-מחיה אנושיים.

חברה שמאלית תהיה מבוססת על הפרדה גמורה בין המדינה והדת. יהיו בה נשואים אזרחיים וגירושים אזרחיים, והזכות לכל אדם להצטרף לכל דת ולפרוש מכל דת. איש ואישה באמונתם יחיו.

לשמאל הישראלי שייך כל אדם המשתתף ברוח ובמעשה, יום ביומו, בהגשמת משאת-הנפש הזאת.

28.9.13