ארכיון מסמכים 

מכתב פרישה ממפלגת העבודה / מאת אורי פונגר


לכב' מפלגת העבודה, בית ברל

ברצוני להודיע בזאת על פרישתי ממפלגת העבודה.

מחשבה זו מתרוצצת בי מאז הצטרפות המפלגה כ"עלה תאנה" לממשלה הימנית – לאומנית ביותר בראשות הפוליטיקאי החשוך ביותר, שידעה המדינה.

המצוד שנערך מול חופי עזה מעלה לנגד עיני את המצוד של אוניות הצי הבריטי על ספינות המעפילים מול חופי ארץ ישראל בשנות הארבעים. והקורבנות מעלים בזכרוני את קורבנות האניות "אקסודוס" ו"פאטריה" למשל.

אינני יכול להשלים עם כך ש"נציגי" בממשלה – שר הבטחון אהוד ברק עומד בראש הפעולה הבלתי אנושית, הנואלת הזו.

לכן אני קובע בזאת כי לא הוא ולא המפלגה שהוא עומד בראשה מיצגים אותי יותר.

אבקש לרשום זאת בפניכם ולא לפנות אלי יותר בכל ענין שהוא.

אורי פונגר, ירושלים