ארכיון מסמכים 

"סיפור המתקפה של הסיירת הירוקה" -- מפגש עם נורי אל עוקבי בתל אביב, 19.10


פעיל זכויות הבדואים נורי אל עוקבי, המקיים מזה שלוש שנים שביתת שבת באוהל על האדמות מהן גורש שבטו בשנת 1951, יגיע לתל אביב ביום שני 19.10 בכדי לקיים את השני בסדרת המפגשים החודשיים עם אזרחים יהודים ועם אמצעי התקשורת. המפגש, בו ישתתף גם עקיל אחמד טוויל אבו ג'רוואל, שותפו למאבק של אל עוקבי, יתקיים ב-19 לאוקטובר שעה 5.00 אחר הצהרים בבית הסופר, רחוב קפלן 6, תל אביב.

"ברצוני לספר ולתאר בפני מי שיבואו לפגישה את מה שעובר עלי שם במדבר, רחוק מעיני הציבור הישראלי" אומר אל עוקבי. "הנה דוגמא אחת: ברביעי באוקטובר, יום אחרי ההפגנה הגדולה של יהודים ובדואים שהמשטרה לא התערבה בה, אחרי שהאחרים התפזרו באו אלי לסוכתי שבאלעראקיב כ-20 איש בששה כלי רכב. אנשי הסיירת הירוקה בראשותו של גד ביטון שכבר הרבה פעמים הוביל התנפלות עלי, בנוסף לארבעה כלי רכב שהובילו אנשי מתפ"א (מנהלת תיאום פיקוח ואכיפה) לבושים בשחורים ונושאים כלי נשק ואלות. ללא סימנים מזהים הקיפו אותי מכל עבר, חתכו את חבלי הסוכה, היא נפלה והם אספוה לעגלות יחד עם העמודים והמים. הפעולה נעשתה ללא צו של בית משפט גם לא קבלתי אישור על הרכוש שלקחו ממני. הם השאירו אותי תחת כיפת השמים ללא מים!"

"ביום רביעי האחרון אנשי הסיירת הירוקה שוב באו והתנפלו עלי ואז קראתי למשטרה. המשטרה הגיעה - אבל עצרה אותי ולא אותם. במשך שעות החזיקו אותי עצור בבאר שבע ואמרו שהתנאי לשחרור הוא שאפסיק לעמוד לפני הדחפורים של הקרן הקיימת ולהפריע להם לעבוד. לא הסכמתי לתנאי הזה – הקרן הקיימת היא שעובדת בצורה בלתי חוקית על הקרקע ששייכת לי ולשבט שלי, לקרן הקיימת איך שום זכות עליה ואני מקווה שכך יקבע גם בית המשפט שדן כרגע בנושא הבעלות על הקרקע. בסופו של דבר המשטרה שחררה אותי בלי שחתמתי על שום התחייבות, ומיד חזרתי לשטח".

"בעקבות התנפלות אנשי הסיירת הירוקה ישבתי וכתבתי שיר: "

מדינה, ממשלה?

לא, זו כנופיה

למדבר, לשממה

ערבים לעקירה

ערבים במדינה

עבודה בכפייה

מים לאוכלוסיה

אין לשתיה

חוק חוקה?

ליהודים מדינה!

בני אברהם

בני שרה

בני אדם בני חווה

חקלאות עגבנייה

לא, לא ערביה

מים אדמה

בנייה תעשיה

אלוהים ניתנה

ליהודים באהבה

בני אברהם

בני שרה

בני אדם

בני חווה

ערבי ערבייה

פולשים פלישה

אמא ערבייה

ביתה להריסה

חקלאות חרבה

עצים לעקירה

עוני פשיעה

במקום האדמה

עצב דמעה

עושים אהבה

גזענות גלויה

עושים אהבה?

אמא ערבייה

שימפנזה, קופה

עבודה ערביה

דחק, כפייה

ספר כתיבה

חינוך מורה

דרגה בכירה

ליהודי ניתנה

פחד שנאה

בושה חרפה

לבנים שחורים צהובים

בני אדם כולם שווים

בני אדם כולם נולדים

יהודים סינים ערבים

לא נסכים לגזל לעולמים

לא נסכים לגזענות ושקרים

לפרטים: נורי אל עוקבי 054-5465556