גלריות תמונות 

משלחת הגוש בהלוויית ערפאת 11/12/2004
ראו גם:
משלחת הגוש בהלוויית ערפאת
Gush Delegation at Arafat Funeral

   
Delegation members at the Israeli army checkpoint, signing a declaration releasing the army of any responsibility for their safety Entering Palestinian Authority vans bearing the sign “Official Delegation” Gush delegation walking to the Mukata’a
The crowding at the gate, everybody wants to get in A mourner Masses press forward to the parking lot that was converted into a helicopter pad
The new grave, still empty Height of excitement: the helicopter with the coffin of Yasser Arafat on board touching down