גלריות תמונות 

הגלריה של קאוטר סאלאם 11/06/2002
ראו גם:
גיהנום תוצרת ישראל (מבוא)
Hell Made in Israel (Introduction)

  הדף הבא >>
01kawther14.jpg 02kawther11.jpg 03kawther12.jpg
04kawther13.jpg Settler hulligans going wild in Hebron Blocking an old Palestinian's way to his home
What he thinks of the world 08soldiers1.jpg 09soldiers2.jpg
A soldier playing with a Palestinian child 11soldiers4.jpg 12graffiti4.jpg