גלריות תמונות 

חדל אש 12/07/2014
ראו גם:
חדל אש ! חדל נקם, דיי לאלימות, שנאה, טילים והפצצות! - יום ה' 10/07/14

   
"Cease the Fire! Cease the Fire!" Protest against the Gaza War, July 2014 (photo: Combatants for Peace)