גלריות תמונות 

נגד מלחמת איראן - מחאה בתל אביב 24.3.2012 27/03/2012
ראו גם:
ישראל לא תתקוף - יום א' 11/03/12

   
DahliaScheindlin_.jpg photo Dahlia Scheindlin