גלריות תמונות 

הפגנה נגד חוק החרם 12/07/2011
ראו גם:
גוש שלום לבג"צ: חוק החרם בלתי חוקתי ואנטי דמוקרטי - יום ג' 12/07/11

   
Thousands of Israelis and Palestinians marching on behalf of Palestinian Independence - photo Dani Or/Haaretz demo_law.jpg