גלריות תמונות 

אנשי רוח נגד חוק הנאמנות 12/10/2010
ראו גם:
"לא נהיה אזרחיה של מדינה פשיסטית המתחזה למדינת ישראל" - יום א' 10/10/10

   
Actress Hana Maron reads the Declaration of Independence - Photo Moti Milrod