גלריות תמונות 

"הצבא איננו מדינה בתוך מדינה" - ניצחון נוסף לגוש בבג"ץ 14/07/2010
ראו גם:
"הצבא איננו מדינה בתוך מדינה" - ניצחון נוסף לגוש בבג"ץ - יום ב' 12/07/10

   
Advocate Gaby Lasky (standing) in the courtroom at the start of  the proceedings Advocate Lasky briefing the many journalists and photographers who covered the proceedings Lasky consulting with Gush activists about the court’s compromise proposal