בילעין: מפגינים נגד החומה - ובעד הזכות להפגין 

<< התמונה הקודמת

...חוזרים למרכז הכפר - כבר ראיתי ימים גרועים יותר
  גודל מלא
...חוזרים למרכז הכפר - כבר ראיתי ימים גרועים יותר