הסירו את המחסומים מעזה - הפגנה בהרצליה 

<< התמונה הקודמת התמונה הבאה >>

פעילי הגוש אדם קלר וביאטה זילוורסמיט, ממארגני ההפגנה, יורדים
  גודל מלא
פעילי הגוש אדם קלר וביאטה זילוורסמיט, ממארגני ההפגנה, יורדים