גלריות תמונות 

הסירו את המחסומים מעזה - הפגנה בהרצליה 16/06/2008
ראו גם:
הסירו המחסומים מעזה - הפגנה בהרצליה - יום ב' 16/06/08

   
Peace activists assemble on the boat The boat is ready to sail with the slogan "Gaza - Stop the Siege, Let the Cease-Fire Sail!" The slogan is taken off the boat
Naftali Raz, one of the organizers, in heated debate with the captain The peace activists leave the boat Peace activists Beate Zilversmidt and Adam Keller, two of the organizers, leaving the boat
The peace activists demonstrate on the shore Israeli and Gush Shalom flags at the protest "The Closure is State Terror"
Adam Keller speaks with Gaza human rights activist Dr. Eyad al-Sarag the police is trying to interfere