גלריות תמונות 

ביקור שני הפרופסורים: הצלחה מפתיעה 15/06/2008
ראו גם:
ביקור שני הפרופסורים: הצלחה מפתיעה - יום ה' 12/06/08

   
Prof. Walt in debate with remaining listeners after the event IMG_0007.jpg The audience listens attentively
From the left: Prof. Mearsheimer, Uri Avnery, Prof. Walt, Adam Keller Prof. Walt answers Prof. Mearsheimer listening to a question
After the event, Prof. Mearsheimer continues to argue with remaining listeners Journalists in the first row The two professors tour along the Separation Wall
The guests with Uri Avnery during the tour, in the background: a settlements