גלריות תמונות 

"תנו להם ללמוד!" 13/09/2004
ראו גם:
פעילי הגוש ליד החומה: "תנו להם ללמוד!"
Gush Activists: “Let Them Go To School!”

   
Palestinian Children and Israeli peace activists at the demonstration One of the “holes” remaining in the wall A pupil protesting while a crane puts a concrete slab in its place
Abd al-Kader, Uri Avnery and MK Ahmed Tibi Female pupils and teachers Two pupils on the other side of the wall