גלריות תמונות 

משלחת גוש שלום בעצרת-האבל על ערפאת 21/12/2004
ראו גם:
משלחת "גוש שלום" בעצרת-האבל על ערפאת

   
1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg