גלריות תמונות 

הפגנה סוערת נגד זוועות רפיח 20/05/2004
ראו גם:
הפגנה סוערת נגד זוועות רפיח
Stormy Demonstration at Kissufim Checkpoint

   
Descending to the road behind the policemen Posters and bulldozers On the way to the roadblock
Black flags and flags of Israel/Palestine Facing chain of border police 800 march towards the roadblock "Soldier - Refuse"
Sitting on the road Hanging posters Demonstrator shouts at soldier: "Refuse, Refuse!"