הפגנה נגד גדר ההפרדה בא-רם 

<< התמונה הקודמת התמונה הבאה >>

ראש-העיר סירחאן סליימה (ליד אורי אבנרי) וחברי-כנסת בראש מצעד המחאה
  גודל מלא