הפגנה נגד גדר ההפרדה בא-רם 

  התמונה הבאה >>

החומה המכוסה בגראפיטי לפני ניפוצה
  גודל מלא