הפגנה נגד גדר ההפרדה בא-רם 

<< התמונה הקודמת

אחרי הניפוץ הקהל דרך על הרסיסים
  גודל מלא