גלריות תמונות 

RELIEF SUPPLIES HAVE BROKEN THE BLOCKADE
ראו גם:
האספקה הגיעה לעזה! - יום ב' 18/02/08

   
IMG_0022.jpg IMG_0003.jpg IMG_0028.jpg
IMG_0043.jpg IMG_0055.jpg IMG_0056.jpg
IMG_0051.jpg