קמפיינים 

מוצרי ההתנחלויות


11.07.11 הכנסת אימצה חוק שהופך את מסע החרם על מוצרי ההתנחלויות לבלתי חוקי, שהעונש עליו תביעות פיצויים ענקיות מצד כל חברה בנפרד.

12.07.11 אנחנו הגשנו עתירה לבית המשפט העליון כנגד פגיעה זאת בזכויות הדמוקרטיות שלנו, אבל בינתיים אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך לפרסם את רשימת המוצרים.

בית המשפט העליון נתן למדינה שישים ימים להגיב על הערעור שלנו נגד חוק החרם. אנחנו עדיין מחכים.

(אולי יש קושי מסוים כמו העבדה שכמה משפטנים האמורים להכין את התגובה הצהירו מוקדם יותר כי החוק הוא "גבולי" ויעצו בתוקף לא לחוקק אותו...)