היומן של קאוטר סאלאם 

גיהנום תוצרת ישראל (10/6/02)

יומנה של קאוטר סלאם

כשעצרתי לתת לילדים בשוק הישן ממתקים, שאלתי אותם מה הם מתכננים לעשות בזמן חופשת הקיץ?

ספונטנית הם ענו לי, "כבר התחלנו את הלימודים במסגד, קיבלנו כסף, מזון ולמדנו במסגד"??!!

הילדים סיפרו לי משהו על העינוי בקבר לאחר המוות!! איך המלאכים 'נאקר וניקר' חוקרים את האנשים בקברם על מה עשו בחייהם ואיך עינו את גופותיהם!! איך המלאכים לקחו את הגופות חמש פעמים ביום והכריחו את האנשים שלא התפללו מספיק בימי חייהם, להתפלל באמצע אש הגיהנום!!

איך שהנשים נתלו בשערן כי לא היו מכוסות!! איך השאהידים, כלומר הקדושים והמתאבדים המתפוצצים, מקבלים מקום טוב בגן העדן נשואים ל-70 נשים יפות, ציפורן של כל אחד מהם שווה יותר מכל העולם!! ואיך כל שאהיד נותן מחילה ל-70 אנשים ממשפחתו ומאפשר להם להיכנס לגן העדן ולחיות איתו שם!! איך דמו של השאהיד מפיץ ריח נעים ומבושם, וגופו ממשיך לחיות בגן העדן עם אלוהים מרגע מותו!! איך ציפורני הנשים מכוסות הלק יעלו בלהבות, ואוזני המוסיקאים יאטמו בעזרת ברק??!!

אלה הסיפורים המצערים שהילדים הצעירים לומדים במסגד!! אף אחד לא מלמד את הילדים האלה שאלוהים הוא שלום, אהבה, סליחה וחמלה, אף אחד לא אומר להם שהחיים מאד קצרים ושהם צריכים להנות מהם, אף אחד לא אמר להם שאלוהים הוא לא רשימה של איומים ואזהרות. הילדים האלה לא צריכים ללכת למסגד כדי לשמוע שם שקרים ושמועות כוזבות.

אני מבכה את העתיד של הדור החדש הזה, אני מבכה את המצב האיום שגרם לאנשים הקיצוניים לפרוח ולגדול ולהשתמש בצרכים של אנשים אחרים בשם אלוהים.